Lösningar

MetaShare är en tilläggslösning för Office 365 som passar alla företag och organisationer som vill maximera sina Office 365-investeringar.

Våra kunder finns bland annat inom bank- och finans, hälso- och sjukvård, juridik-, revisions- och bygg och fastighetssektorn. Vi har även flertal uppdragsgivare bland medlemsföretag och fackförbund.

Tillämpningar

Avtalshantering

Avtalsansvar

Motpartsregister

Notiser innan avtalet löper ut

Gällande och ej gällande

Kvalitets- och ledningssystem

Lagar, föreskrifter, standarder

Koppla till processkarta

Policyansvar

Notiser om granskning

Avdelningar

MetaShare finns som konfigurerade lösningar för att hantera vanliga typer av dokument och områden för olika avdelningsfunktioner.

Avdelningslösningarna ger många fördelar som enkla och tydliga vyer, klassificering av dokument som är konfidentiella eller personrelaterade och automatiska notifikationer och påminnelser via mail.

Ekonomi

Företagshandlingar

Löner

Redovisning

Bokslut

Försäljning

Komplement till CRM-system

Kunder

Konkurrenter

Produkter

HR

Klassificering av personkänslig data

Arbetsflöde för nyanställd

Arbetsflöde när anställd slutar

Styrelser

Gemensamt samarbetsrum

Beslutsunderlag

Protokoll

Rapporter

Agendor

Kundcase