Afa fastigheter

Filservern växte ohämmat

Hos Afa Fastigheter, en av Sveriges större fastighetsägare, hade den befintliga fildelningslösningen börjat generera oreda med många dubbletter och dokument lagrade på olika platser. Dessutom sparade många medarbetare filer på sitt privata skrivbord. Afa Fastigheter behövde hitta en renodlad dokumenthanteringslösning som även levde upp till bolagets höga säkerhetskrav.

Skönt med tydlig struktur och korrekt behörighet

Med ordning och reda och säkerhet för ögonen provades kravprofilen mot flera lösningar där MetaShare vann på användarvänlighet och enkelhet. Idag använder Afa Fastigheter MetaShare anpassat utifrån olika avdelningars behov. Resultat? Korrekt behörighet, inga dubbletter, mycket bra versionshantering och en lösning som gör det lätt att söka efter dokument.