HSB

Vi tänkte att det måste finnas smartare sätt än mappar

HSB är Sveriges ledande, medlemsägda boendeaktör för bosparande, finansiering, byggande och förvaltning med regionala föreningar över hela landet. HSB Södertörn hade länge sett utmaningar med en ständigt växande mappstruktur på filservern. Om en mapp av misstag flyttats och var svår att hitta återskapades samma mapp och till slut var strukturen ohållbar utifrån såväl ett säkerhets- som effektivitetsperspektiv. Istället för att rensa och bygga om mappstrukturen från början insåg HSB Södertörn att det måste finnas ett smartare sätt att hantera dokument på än att spara dem i mappar.

”MetaShare har varit precis så bra som det verkade”

Efter att ha blivit introducerade till MetaShare under ett webbinarium insåg HSB Södertörn att de var lösningen på spåret. Att tagga dokument med metadata innebar förvisso ett helt nytt sätt att tänka, men efter en inkörningsperiod med MetaShare var även de största skeptikerna positiva. Idag hittas dokument snabbt och enkelt och för många av medarbetarna är det otänkbart att gå tillbaka till att arbeta i mappstruktur.