Dokumenthantering för Office 365 – Microsoft Teams

MetaShare® är en app för dokumenthantering i Microsoft Teams och SharePoint. MetaShare förenklar dokumenthantering i Office 365 och ökar effektiviteten för organisationen.

Varför välja MetaShare?

MetaShare® gör SharePoint till en komplett dokumenthanteringslösning ovanpå din Office 365-svit.

Lägre kostnader

MetaShare sänker implementeringskostnaden avsevärt jämfört med standard SharePoint.

Öka produktiviteten

MetaShare ökar slutanvändarnas produktivitet, förenklar deras dokumenthanteringsuppgifter och ökar kvaliteten på dina dokument.

Intelligent automatisering

MetaShare automatiserar SharePoint på ett intelligent sätt som gör det lättare att styra och hantera din organisations dokumenthanteringsfunktionalitet.

Vardagliga utmaningar

Anställda spenderar för mycket tid på att söka eller återskapa redan existerande dokument. Med MetaShare minskar du tiden genom att göra det lättare att hitta dokument i Office 365, detta med hjälp av metadata.

I mappstrukturer tenderar det att finnas dubbletter av dokument, vilket ökar risken för misstag. MetaShare förbättrar dokumentens tillförlitlighet genom att eliminera dokumentkopior.

Dokument i en mappstruktur är ofta svåra att hitta. Öka användarnas effektivitet med MetaShares smarta dokumentfunktioner.

Fördelarna med MetaShare

  • Du sparar tid och pengar när du implementerar och hanterar dokumenthantering i Office 365.
  • Det hjälper dig när ditt företag växer genom att hantera viktig information.
  • Du kommer att minska implementeringskostnaderna jämfört med Office 365 / standard SharePoint.
  • Du kommer att minska riskerna för din organisation genom att få kontroll över dokument.

Följ reglerna

Öka informationssäkerheten, dokumentera konfidentialitet och försäkra att du alltid följer efterlevnad och föreskrifter som ISO-standarder och GDPR.

Prisplan för MetaShare

Välj rätt produktivitetsplan för ditt företag.

Intyg från MetaShare-klienter

Kunder inom olika branscher hanterar sin verksamhet med MetaShare. Deras belåtenhet är vår högsta prioritet.

”Arbetsdagen för våra 200 anställda har nu förenklats och effektiviserats.”
Olle Kinnman, partner, Deloitte

Olle Kinnman

”Med den här lösningen länkar vi samman alla våra medarbetare och bidrar till att sprida kunskap samtidigt som vi värnar om vår företagskultur och våra riktlinjer tillsammans.”
Mats Rehnqvist, CIO, Anticimex

Mats Rehnqvist