Dokument­hantering för Office  365 - Microsoft Teams

MetaShare® är en app för dokumenthantering i Microsoft Teams och SharePoint. MetaShare förenklar dokumenthantering i Office  365 och ökar organisationens operativa effektivitet.

Dokumenthantering för Office  365 - Microsoft Teams

MetaShare® är en app för dokumenthantering i Microsoft Teams och SharePoint. MetaShare förenklar dokumenthantering i Office  365 och ökar organisationens operativa effektivitet.

MetaShare® gör SharePoint till en komplett dokumenthanteringslösning ovanpå din Office 365-svit.

Smart struktur

En filterbaserad navigering är ett nytt, flerdimensionellt sätt att hitta dokument som eliminerar de gamla mapparna.

Förbättra samarbetet

MetaShares samarbetsytor kommer att effektivisera ditt dokumentsamarbete och begränsa dokument endast till tilldelade användare.

Flytta din filserver

Det enkla sättet att flytta dina dokument på ett kontrollerat sätt och börja arbeta med dokument i Office 365.

Det är för att organisera dokument lättare

Visa demo

Vardagliga utmaningar

 • Anställda spenderar för mycket tid på att söka eller återskapa redan existerande dokument.
 • I mappstrukturer tenderar det att finnas dubbletter av dokument, vilket ökar risken för misstag.
 • Dokument i en mappstruktur är ofta svåra att hitta.

Med MetaShare kommer du …

 • minska tiden genom att göra det lättare att hitta dokument i Office 365, med hjälp av metadata.
 • öka dokumentens tillförlitlighet genom att eliminera dokumentkopior.
 • öka användarnas effektivitet med MetaShares smarta dokumentfunktioner.

Fördelarna med MetaShare

 • Du sparar tid och pengar när du implementerar och hanterar dokumenthantering i Office 365.
 • Det hjälper dig när ditt företag växer genom att hantera viktig information.
 • Du kommer att minska implementeringskostnaderna jämfört med Office 365 / standard SharePoint.
 • Du kommer att minska riskerna för din organisation genom att få kontroll över dokument.

Vad gör MetaShare?

 • Ersätter mappstrukturer i din Office 365 med metadatastrukturer. Om det behövs kan du dock kombinera metadatastrukturer med dokumentmappar.
 • Automatiserar SharePoint och skapar en homogen metadatastruktur med tydlig logik i din Office 365-klient.
 • Hjälper användare att automatiskt tagga dokument.

Metashare användargränssnitt

När du startar detta i din organisation kommer det att minimera behovet av intern utbildning och support. Nya medarbetare kommer att integreras i företaget mycket snabbare.

Metadata magi

Följ reglerna

Öka informationssäkerheten, dokumentera konfidentialitet och försäkra att du alltid följer efterlevnad och föreskrifter som ISO-standarder och GDPR.

Varför det är viktigt

Ta inte vårt ord för det

Vad säger våra kunder om MetaShare?

Läs en framgångshistoria

Vittnesmål från MetaShare-klienter

Kunder inom olika branscher hanterar sin verksamhet med MetaShare. Deras tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Olle Kinnman

”Våra 200 anställdas arbetsdag har nu förenklats och effektiviserats.”

Olle Kinnman, partner, Deloitte

Mats Rehnqvist

”Med den här lösningen länkar vi alla våra medarbetare och bidrar till att sprida kunskap samtidigt som vi kan hålla vår företagskultur och våra riktlinjer tillsammans.”

Mats Rehnqvist, CIO, Anticimex