MetaShare CRM Connector

MetaShare CRM Connector skapar en koppling mellan Dynamics CRM och SharePoint vilket gör det betydligt enklare att hitta och arbeta med dokument i såväl Dynamics som i SharePoint/MetaShare.

Så funkar det

 • Tagga dokumenten med metadata
 • Välj vilka fält du vill tagga ett dokument med– exempelvis; företag, person, offert etc. Fälten kommer att synkroniseras med SharePoint och hanteras som metadata.
 • När du från SharePoint skall tagga ett dokument med exempelvis fältet ”Företag” är samtliga företag synkroniserade med Dynamics.
 • I dokumentvyn i Dynamics kommer de dokument som relaterar till det aktuella företaget att presenteras i vyn.
 • Själva dokumenten hanteras från SharePoint genom att klicka på MetaShare-ikonen.

Fördelar

 • Samtliga dokument taggas med relevanta fält/metadata och sparas i SharePoint.
 • Det blir enklare att söka/hitta dokument direkt från SharePoint.
 • Du kan använda filter för att hitta dokument, exempelvis samtliga dokument av typen offert.
 • Dokument taggade med metadata i SharePoint öppnar möjligheter till fler funktioner i O365:
  • Skapa automatiska flöden genom Microsoft Flow.
  • Automatiskt kunna arkivera eller radera dokument från Dynamics

Kontakta oss för hjälp med att sätta upp MetaShare CRM Connector.