Om oss

MetaShare®

MetaShare ® är ett globalt registrerat varumärke som ägs av Ways Sweden AB. MetaShare-produkten och varumärket skapas och utvecklas av ett dedikerat team på Ways, ett svenskt företag i Stockholm.

Utvecklingen av MetaShare har skett i nära samarbete med Microsoft Sverige och har godkänts av Microsoft i Redmond Seattle.

MetaShare är listad i Microsoft AppSource och säljs också via vårt partnernätverk.

Ways

Ways är ett konsultföretag som utvecklar applikationer för Office 365 och SharePoint. Ways fokuserar på dokumenthantering och hjälper till att öka våra kunders effektivitet.

Ways lösningar eliminerar informationssilon och ger snabb och enkel åtkomst till rätt innehåll. Ways MetaShare leder till snabbare avkastning med ett unikt och intuitivt tillvägagångssätt för dokumenthantering, baserat på dess innehåll snarare än där det lagras.

Ways är ett företag som har skapats efter följande vision: ”Förenkla dokumenthantering och skapa smartare sätt att arbeta”.