Vanliga frågor

Vart lagrar MetaShare dokument?
Inga dokument lagras i MetaShare. De lagras i er Microsoft 365. Mer detaljer finns i MetaShares arkitektur.

Finns våra dokument kvar om man avinstallerar MetaShare?
Era dokument finns kvar med samma metadata och behörigheter som tidigare.

Hur avinstallerar man MetaShare?
En admininstratör kan när som helst säga upp ert abonnemang och avinstallera appen.

Lagras personuppgifter i MetaShare?
Användarnamn och namn på samarbetsytor, som kan innehålla personuppgifter lagras i MetaShares databas. Detta är nödvändigt för att tillhandahålla funktioner som påminnelser med mera. Du kan när som helst begära utdrag eller radering av personuppgifter enligt Ways integritetspolicy.

Har MetaShare någon säkerhetscertifiering?
För din trygghet har Microsoft godkännt säkerheten i MetaShare inom ramen för Microsoft 365 App Certification.

MetaShare bygger på Microsoft 365 som självt följer ett sort antal standarder och regleringar för säkerhet, t.ex. ISO 27000, FDA CFR Title 21 Part 11, SOC.

Kan man uppfylla GDPR, FDA CFR Title 21, ISO 27000, ISO 9000, med MetaShare?
MetaShare kan vara till stor hjälp för efterlevnad av lagar och regler. Läs mer om hur MetaShare underlättar för efterlevnad för olika scenarion under lösningar.

Är MetaShare tillgänglighetsanpassat enligt WCAG/DOS-lagen?
Tillgänglighet är viktigt för oss och något som vi alltid tar hänsyn till i utvecklingen med WCAG 2.1 AA som riktmärke. Om du upptäckt tillgänglighetsproblem i MetaShare, vänligen kontakta oss.

Finns språkstöd i MetaShare?
MetaShare har språkstöd för svenska, engelska och tyska. Fler språk kan läggas till på begäran.

Kan MetaShare användas för PDF, CAD, DWG osv.?
MetaShare har samma stöd för förhandsgranskning och redigering som Microsoft 365. I vissa fall krävs tilläggsappar från filformatets leverantör, till exempel Adobe eller AutoDesk.

Kan alla se mina dokument i MetaShare?
MetaShare följer de behörigheter som är satta i Microsoft 365. Om du laddat upp dokument till en arbetsyta, kan de bara ses av de som har tillgång till den ytan.