MetaShare vs. SharePoint

Idag använder de flesta organisationer innehållshanteringsplattformen SharePoint för att hantera dokument, automatisera processer och samarbeta i arbetsgrupper.

Vår lösning MetaShare installeras på toppen av SharePoint och innebär att du kan hantera dokument på ett helt nytt sätt i Microsoft 365. MetaShare ersätter inte SharePoint. MetaShare använder SharePoints kraftfulla motor och adderar funktioner som förbättrar och förenklar SharePoints gränssnitt.

Smart och intuitivt gränssnitt

 • Enklare att använda – ökad produktivitet.
 • Snabbare – färre klick för att utföra olika åtgärder.

Rätt metadatamärkning

 • Tvingar användarna att sätta obligatoriska taggar.
 • Enklare filtrering och navigering.
 • Automatisk taggning av dokument baserat på valda filter.
 • Fritextsökning kan kombineras med dokumentfiltrering.
 • Dokument och samarbetsytor märks med samma metod.

Tillgång till dokumentmallar

 • Dokumentmallar lagras och underhålls på central plats.
 • Konfigurera vilka mallar som ska föreslås för användarna.
 • Skapa dokument från MetaShare eller Office applikationer.
 • Dokument som skapats från mallar taggas och lagras på rätt plats.

Smarta dokumentflöden

 • Automatiska påminnelser, exempelvis granskning vid granskningsdatum.
 • Tillgång till färdiga flöden för godkännande och granskning.

Automatiserad provisionering

 • Skapar enhetliga samarbetsytor, SharePoint-sajter och Teams.
 • Innebär inga utvecklingskostnader.
 • Kräver ingen systemadministratör.
 • Uppdaterar inställningar på ett ställe – förändringar i metadata, vyer och andra inställningar appliceras på samtliga samarbetsytor och dokument.

Låg implementerings­­­­kostnad

 • MetaShare är en ”out-of-the-box” lösning utan behov av utveckling. Snabb och enkel implementering.