Boostar Microsoft 365

Det finns många fördelar med att välja ett dokumenthanteringssystem som bygger på Microsoft 365. MetaShare tillför metadata­centrerad hantering av dokument, som boostar hela ekosystemet.

Arbeta direkt i Microsoft Teams

Möjliggör en smidig upplevelse för teammedlemmar där de snabbt kan hitta och samarbeta kring relevanta dokument relaterade till projekt eller avdelningar.


Bygg egna lösningar med Power Automate, Logic Apps, API:er

Eftersom dokument och metadata är lagrade i Microsoft 365, finns det obegränsade möjligheter att skapa skräddarsydda automatiseringar och integrationer. Även om vi uppmuntrar fortsatt användning av MetaShare, är det viktigt att notera att era integrationer med Microsoft 365 inte är bundna till ert MetaShare-abonnemang.


Dra fördel av ekosystemet

Eftersom dokument och metadata är lagrade i Microsoft 365 har ni också möjlighet att dra nytta av produkter från andra leverantörer inom samma ekosystem. Det inkluderar till exempel backup-lösningar, integrationer, intranät och mycket mer.


Få ut maximalt av Copilot och AI

Genom att främja användningen av taggar för dokumentinnehåll kan Copilot och andra intelligenta AI-funktioner i Microsoft 365 identifiera samband mellan dokument, personer och övrigt innehåll. Genom att organisera innehållet i arbetsytor med lämpliga behörigheter förbättras inte bara säkerheten utan Copilot kan också leverera mer precisa svar på användarnas frågor.


Fler möjligheter med Microsoft Search

Eftersom både innehåll och metadata lagras i Microsoft 365, indexeras materialet för användning med Microsofts avancerade sökmotor. Genom att strukturera innehållet på ett systematiskt sätt kan ni förbättra användarupplevelsen genom att leverera mer relevanta sökresultat och förfinade sökalternativ. Användarna kan dra nytta av MetaShares struktur oavsett vilken app i Microsoft 365 de använder för sina sökningar.