MetaShare Orbit

De kan vara både utmanande och tidskrävande att hantera dokument med arkiveringskrav. Ofta krävs manuell hantering för att värdera om ett dokument ska arkiveras eller gallras.

MetaShare Orbit hanterar arkiverings- och gallringsarbetet i Microsoft 365 helt automatiskt enligt organisationens uppsatta regler. Dokument som arkiveras flyttas automatiskt till en arkivyta.

Fördelar

  • Arkiverar dokument som ska bevaras och gallrar de som ska bort
  • Arkivering och gallring sker automatiskt enligt uppsatta regler
  • Säkerställer att samtliga dokument är aktuella och relevanta
  • Sparar tid, följer regelverket och skapar ordning bland dokumenten

Så funkar det

  • Dokument arkiveras dagligen utifrån uppsatta regler
  • Arkiverade dokument försvinner inte utan flyttas automatiskt till en arkivyta
  • Aktiviteterna loggas dagligen för överblick av dokument som arkiverats och gallrats
  • MetaShare Orbit kräver enbart standardlicens för Microsoft 365