Finansförbundet

Kunde inte lita på att det var rätt dokument

Vid en utvärdering konstaterade Finansförbundet, det största fackförbundet inom bank- och finans, att organisationen brottades med att hitta dokument och veta vilket dokument som var det senaste. En utmaning som späddes på av de många mailen med externa filer som adderade ytterligare röra.

Kort startsträcka och betydligt billigare än att bygga eget

Efter en jämförelse av olika dokumenthanteringssystem föll Finansförbundet för Ways förmåga att förstå behovet på djupet. MetaShare gör att medarbetarna slipper gå igenom tusentals mappar och att gallring och arkivering sker utan större handpåläggning. Dessutom går det lätt att hålla ordning på GDPR-klassade dokument. Allt till en betydligt lägre kostnad än att utveckla ett eget system.