Rabbalshede Kraft

Mycket tid gick åt till att leta

Energiföretaget Rabbalshede Kraft arbetar med att forma och driva utvecklingen av framtidens energilösningar. Som för många andra växte utmaningarna med att hitta rätt dokument i takt med att filerna i den komplexa mappstrukturen blev fler. Medarbetarna la mycket tid på att leta bland dokumenten och inte sällan fanns otaliga versioner av samma fil.

Förlösande när det blev lätt att hitta

När Rabbalshede Kraft insåg att det fanns en lösning för att slippa vardagliga utmaningar som att hitta i mappar och vara säker på att jobba i rätt dokument var det en förlösande känsla. Den korta tid det tar att märka upp dokument med metadata tjänas in många gånger om och idag har medarbetarna gått från åtta klick till ett fåtal för att få fram dokumentet de söker.