Kom igång

Gör det själv

Det är enkelt att införa MetaShare. I praktiken innebär införandet av MetaShare att gå från en mappstruktur till en metadatastruktur och att dokument taggas med metadata istället för att sparas i olika mappar.

Det kan låta svårt men går snabbt och smidigt. Tidsåtgången från start till att man kan börja arbeta i MetaShare är vanligtvis 1 till 3 veckor.

1. Val av ytor

Inför införandet av MetaShare behöver organisationen fatta beslut om vilka ytor som ska skapas. Faktorer som styr val av ytor är exempelvis krav på behörighetsstyrning.


2. Val av struktur

Varje yta behöver därefter en struktur. Denna baseras på organisationens val av metadatafält/taggar, vilka filter dokumenten ska märkas med, vilka kolumner som ska visas, etc. MetaShare konfigureras utifrån dessa val. Därefter sker skapandet av ytan.


3. Flytt av dokument

Det är enkelt att flytta dokument från filserver eller från SharePoint siter till en eller flera dokumentytor i MetaShare. Först markerar man upp vilka dokument som ska migreras, därefter sker en succesiv överflyttning.


4. Utbildning

I samband med införandet av MetaShare rekommenderas en användarutbildning för genomgång av funktioner och vald struktur.