Post- och telestyrelsen

Beroende av intellektuellt kapital

Som expertmyndighet är Post- och telestyrelsen beroende av sitt intellektuella kapital. Det primära syftet vid införandet av ett dokumenthanteringssystem var att skapa ordning och reda, främja kunskapsåtervinning och minska personberoende. Och att göra det enkelt för medarbetarna att skapa dokument, samarbeta, redigera och versionshantera.

Från ”mina dokument” till ”våra dokument”

Valet av MetaShare gjordes utifrån en kombination av pris och funktion och att MetaShare fungerade väl med befintlig IT-struktur. MetaShare har förenklat och effektiviserat arbetet och bidragit till en ökad öppenhet där synsättet har gått från ”mina dokument” till ”våra dokument”.