MetaShare förbättrar ditt kvalitets- och ledningssystem

Funderar du på ett nytt ledningssystem som ska uppfylla krav inom t.ex. de olika ISO-standarderna? Vill du visualisera verksamhetens processer samtidigt som du skapar ordning på styrande dokument, instruktioner och andra viktiga dokument?

Genom att erbjuda användaren både ett grafiskt gränssnitt, med form av en processkarta, samt en smart filtreringsapp, blir det enkelt att förstå hur organisationens processer ser ut och hänger ihop. Det blir enklare att hitta styrande och stödjande information. Användare kan också registrera förbättringsförslag och avvikelser för att bidra till organisationens ständiga förbättringar.

Processkartan och dokumenten kommer du åt via ett enkelt, intuitivt användargränssnitt som fungerar på alla enheter – oavsett om du jobbar på en dator, läsplatta eller mobil, vilket underlättar tillgängligheten att nå viktigt information när du verkligen behöver det.

Vår lösning MetaShare i Microsoft Office 365 ger er ett utmärkt stöd för att på ett enkelt sätt skapa ordning på dokument som enligt krav adresseras från lagar, föreskrifter och standarder. Som stöd till en processkartlagd verksamhet kan du tagga dokument till de aktiviteter som i processen behöver skapas. Det blir enkelt att underhålla processtrukturen med att relatera rätt dokument med rätt process.

Det finns också möjlighet att jobba med återkommande granskning av systemets innehåll samt att kommunicera ut och be om läskvitto vid ny eller uppdaterad information.

2c8 Apps

2c8 Apps låter dig beskriva och förmedla dina processflöden, organisationsscheman och andra modeller över din organisation på ett sätt som är lätt att ta till sig. Samtidigt erbjuds tillräcklig mängd information genom att användaren kan fördjupa sig i detaljer efter behov och följa länkar vidare till dokument och andra system.

Du kan i dokumentlänkar definiera externa dokument som ligger i MetaShare. På så sätt får du det bästa av två världar.

  • 2c8 Apps skapar samsyn i organisationen, ökar transparensen och ger er möjlighet att effektivisera arbetssätt och processer. Allt detta är samlat i världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.
  • MetaShare dokumenthantering bär dokumenten och erbjuder alla målgrupper en enkel och logisk åtkomst till dokument och har alla uppdateringsfunktioner som en smart dokumenthantering ska erbjuda.

Exempel – att få fram dokument genom att navigera i ledningssystemets processkarta

Då visas alla dokument som hör till den processen, notera att taggen Funktion: 4 Support: är vald

Exempel – att navigera direkt i dokumenthanteringssystemet genom filtrering. Detta är samma urval du gjort ovan dvs taggen Funktion: 4 Support: är vald. Plus att du även har valt att filtera på Dokumenttyp: Instruktion/Checklista.