Kvalitets- och ledningssystem

Effektivitet och kvalitet är avgörande framgångsfaktorer för företag och organisationer i dagens snabbt föränderliga affärsvärld. För att upprätthålla högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som man uppfyller kraven från kunder, reglerande myndigheter och andra intressenter, är det nödvändigt att implementera och upprätthålla ett robust kvalitets- och ledningssystem med kontroll över styrande dokument.

MetaShare skapar struktur och effektivitet i hanteringen av styrande dokument och gör det lätt att följa regler som GDPR, QHSE (kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö) och/eller ISO-standarder.

Så funkar det

Skräddarsydd arbetsyta för styrande dokument:

  • Full Kontroll: MetaShare säkerställer att styrande dokument är tillgängliga för samtliga medarbetare i rätt och godkänd version. Reducerar oro för föråldrad information.
  • Effektiva Processer: MetaShare supporterar smidig hantering av revideringar och godkännanden av dokument vilket gör det enkelt att hålla dokument uppdaterade i linje med företagets riktlinjer.
  • Automatiserad Publicering: Tillgängliggörande av dokument till interna system som till exempel intranät blir enkelt och automatiserat med MetaShare. Sparar tid och minimerar risk för felaktig publicering.

Smidig process för dokument/processägarea för styrande dokument:

  • Effektiv arbetsprocess: Dokumentägare kan arbeta med sina dokument i utkast tills de är redo för publicering eller godkännande.
  • Enkel godkännandeprocess: Skicka enkelt dokument för godkännande genom MetaShares arbetsflöden. Allt för att säkerställa korrekta och aktuella dokument.
  • Automatiska notifikationer: MetaShare aviserar och larmar dokumentägare när det är dags att revidera dokument.

MetaShare för styrande dokument är enkelt att konfigurera och anpassa efter behov och kan enkelt integreras med processvisualiseringsverktyg som exempelvis Microsoft Visio.

Kontakta oss för hjälp med att sätta upp MetaShare för styrande dokument.

MetaShare fungerar väl ihop med processvisualiseringsverktyget 2c8apps