Sveriges Ingenjörer

Behövde säkerställa arkivering och bevarande

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer var på jakt efter en dokumenthanteringslösning för att säkerställa korrekt arkivering i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Målet var att avveckla filservern och hitta en lösning baserad på metadata.

Idag är materialet centralt överblickbart

Dokumenthanteringen i MetaShare har gjort att det digitala materialet finns samlat i en central överblickbar datalagring, vilket underlättar arbetet avsevärt. Det gemensamma sättet att dela dokument på har blivit tydligt för verksamheten vilket medför en effektiv dokumenthantering.