Inrego

Avdelningarna sökte en tydligare struktur

Hos snabbväxande IT-företaget Inrego fanns behov av att hantera stora mängder information inom ramen för ledningssystemet. Inte minst utifrån olika kontexter. Till exempel vill säljare hitta marknadsmaterial i ”sin avdelningsmapp”, medan marknad ville hantera dessa på sitt ställe.

Smidigt på såväl avdelnings- som organisationsnivå

MetaShare, ackompanjerat av en interaktiv processkarta (2C8) från vilken alla dokument kan nås, visade sig vara en utmärkt lösning. Varje avdelning kan se ”sina dokument” i samma vy samtidigt som samma dokument också kan ses i andra avdelningars vy.