MetaShare Archiver

MetaShare Archiver gallrar och arkiverar dokument automatiskt så att enbart aktuella dokument finns kvar. Du ställer in vad som skall gälla, dvs vilka dokument som skall arkiveras eller gallras. Dokument som arkiveras flyttas automatiskt till en arkivyta.

Så funkar det

  • Automatisk gallring – dokument flyttas automatiskt till papperskorgen
  • Automatisk arkivering – dokument flyttas automatiskt till en arkivyta.

Fördelar

  • Gallring och arkivering sker automatiskt
  • Säkerställer att samtliga dokument är aktuella och relevanta
  • Skapar ordning och reda