MetaShares arkitektur

MetaShare Online och self-hosted

  1. Slutanvändarna interagerar med MetaShares webbapplikation, som är geografiskt placerad i Nederländerna.
  2. MetaShares webbapplikation lagrar endast varje kunds unika MetaShare-konfigurationer (t.ex. vilka filter och kolumner som ska visas i användargränssnittet). Om du har en självhostad MetaShare Online lagras endast dina egna MetaShare-konfigurationer i webbapplikationen och du kan välja vilken geografisk plats du vill ha din Azure-infrastruktur.
  3. Dokument och deras metadata lagras endast i kundens egen Microsoft 365 miljö.
  4. Dokument öppnas direkt från SharePoint och passerar aldrig genom MetaShare-applikationen.

MetaShare Server

  1. Slutanvändarna interagerar med MetaShares webbapplikation.
  2. MetaShares webbapplikation lagrar endast kundens unika MetaShare-konfigurationer (t.ex. vilka filter och kolumner som ska visas i användargränssnittet).
  3. Dokument och deras metadata lagras endast i kundens egen SharePoint-miljö.
  4. Dokument öppnas direkt från SharePoint och passerar aldrig genom MetaShare-applikationen.