MetaShares arkitektur

MetaShare kan sättas upp på tre olika sätt:

1. MetaShare online

 • Den vanligaste arkitekturen.
 • MetaShare-appen fungerar i en delad Azure-infrastruktur som kommunicerar med din egen Office 365-klient / SharePoint Online.
 • MetaShare-appen kräver vissa behörigheter i din Office 365-miljö för att utföra dokumenthanteringsuppgifter.
 • Viss kundinformation lagras i MetaShares databas i Azure.
 • Nya funktioner blir automatiskt tillgängliga när nya MetaShare-funktioner har släppts.

2. Self-hosted MetaShare online

 • MetaShare-appen fungerar i din egen Azure-infrastruktur som kommunicerar med din egen Office 365-klient / SharePoint Online.
 • Du kommer att ha full kontroll över de behörigheter som MetaShare-appen kräver.
 • Ingen kundinformation lagras i någon extern MetaShare-databas.
 • Du måste själv installera nya versioner när de görs tillgängliga för installation.

3. MetaShare server

 • MetaShare installeras på en Windows-server i ditt eget nätverk.
 • MetaShare beviljas åtkomst till din SharePoint 2019-miljö (Standard eller Enterprise) genom att installera ett tillägg med hög tillförlitlighet.
 • Alla dina dokument, inställningar och kundinformation lagras i din egen infrastruktur.
 • Du måste själv installera nya versioner när de görs tillgängliga för installation.

När det gäller funktionalitet är MetaShare Online och MetaShare Online self-hosted identiska. MetaShare Server har 99% av all MetaShare Online-funktionalitet. Det som skiljer är huvudsakligen dessa två funktioner:

 1. Hur man öppnar dokument:
  • Du måste ha en Office Online-server för att kunna öppna Office-dokument i dess webbapplikationer.
  • Eftersom SharePoints webbvy inte är tillgänglig i SharePoint 2019, kan inte alla filtyper som stöds för förhandsgranskning öppnas i webbläsaren.
 2. Hantering av gästlänkar:

När det gäller driftskostnader är MetaShare Online billigast att använda eftersom ingen IT-support krävs för att underhålla MetaShare-miljön eller för att installera uppdateringar. MetaShare Server kräver egen infrastruktur, servrar och tekniker med rätt SharePoint-erfarenhet.


Dataflödesdiagram för MetaShare Online

Bilden nedan beskriver MetaShare Onlines generella arkitektur:
Dataflödesdiagram för MetaShare Online

 1. Slutanvändarna interagerar med MetaShares webbapplikation.
 2. MetaShares webbapplikation lagrar endast varje kunds unika MetaShare-konfigurationer (t.ex. vilka filter och kolumner som ska visas i användargränssnittet). Om du har en self-hosted MetaShare Online så lagras endast dina egna MetaShare-konfigurationer i webbapplikationen.
 3. Dokument och deras metadata lagras endast i kundens egen SharePoint-miljö.
 4. Dokument öppnas direkt från SharePoint och passerar aldrig genom MetaShare-applikationen.

Dataflödesdiagram för MetaShare Server

Bilden nedan beskriver den allmänna arkitekturen för MetaShare Server:
Dataflödesdiagram för MetaShare Server

 1. Slutanvändarna interagerar med MetaShares webbapplikation.
 2. MetaShares webbapplikation lagrar endast kundens unika MetaShare-konfigurationer (t.ex. vilka filter och kolumner som ska visas i användargränssnittet).
 3. Dokument och deras metadata lagras endast i kundens egen SharePoint-miljö.
 4. Dokument öppnas direkt från SharePoint och passerar aldrig genom MetaShare-applikationen.