Fördelar med MetaShare

Varför köpa MetaShare

De flesta organisationer som lagrar sina dokument i standard SharePoint använder det främst som en fillagringsyta med begränsad dokumenthanteringsfunktion. Dokument tenderar att spridas på flera platser och användare skapar mappar för att gruppera liknande dokument, på samma sätt som de alltid har gjort på filservern. Att implementera SharePoint som en dokumenthanteringslösning är komplicerat och dyrt och användargränssnittet för slutanvändarna är inte särskilt användarvänligt. MetaShare löser detta för dig.

MetaShare är en paketerad lösning för dokumenthantering som:

  1. Minskar betydligt implementeringskostnaden jämfört med implementering av standard SharePoint.
  2. MetaShare ökar dina slutanvändares produktivitet, förenklar deras dokumenthanteringsuppgifter och ökar kvaliteten på dina dokument – detta tack vare ett smart, intuitivt gränssnitt och unikt tillvägagångssätt för dokumenthantering
  3. MetaShare automatiserar helt SharePoint på ett intelligent sätt – enklare att styra och hantera din organisations dokumenthanteringsfunktionalitet, genomdriva en homogen taggningsstruktur över dina SharePoint-webbplatser och automatisera upprepade dokumentflöden.