Tidseffektiv

MetaShare ökar produktiviteten i Microsoft Office 365

MetaShare kommer att förkorta tiden som anställda söker efter dokument och de behöver förhoppningsvis inte återskapa dokument som redan finns. MetaShares användarvänliga och intuitiva gränssnitt samt dess logiska navigationsstruktur gör det lättare att hitta, arbeta och återanvända dokument. MetaShare gör också dokumenthanteringsfunktionerna enklare att hitta och använda än i standard SharePoint.

MetaShare hjälper användaren att automatiskt tagga dokument, baserat på användarens sammanhang när de laddas upp eller skapar nya dokument.

Tidsbesparing för administratören

MetaShare är en paketerad lösning för dokumenthantering som tar minuter att aktivera och några timmar att konfigurera. Det kommer därför att korta ner tiden för att implementera, hantera och underhålla dokumenthanteringslösningen.

MetaShare tillämpar automatiskt en metadatastruktur, dokumentinställningar, dokumentfilter och dokumentvyer över alla samarbetsytor i en viss samarbetsytakonfiguration i din Office 365. Du behöver inte längre göra manuella konfigurationer på några webbplatser eller dokumentbibliotek. Om du senare behöver göra ändringar i en samarbetsytakonfiguration utförs dessa ändringar automatiskt till alla samarbetsytor för den specifika konfigurationen, med minimal kunskap om SharePoint-infrastruktur.

Eftersom MetaShare använder metadatafält (hanterade metadatafält i SharePoints termlagringsplats) är det enkelt att administrera och uppdatera informationsstrukturen. Till exempel, om du vill byta namn på en term eller slå samman termer, kommer dessa ändringar automatiskt att tillämpas på alla berörda dokument över alla samarbetsytor (de berörda dokumenten behöver inte uppdateras).

Du kommer att ha full kontroll över att hantera ditt dokument i Office 365.

Så här fungerar det – se demo

View demo

MetaShare har bemyndigat våra anställda genom att göra det möjligt för dem att enkelt få tillgång till alla våra dokument var som helst, när som helst.

Robin Eklöw, Fastighetssnabben AB

Resultaten med MetaShare

  1. Du sparar tid och pengar när du implementerar och hanterar dokumenthantering i Office 365
  2. Det hjälper dig när ditt företag växer genom att hantera viktig information
  3. Du kommer att minska implementeringskostnaderna jämfört med Office 365 / standard SharePoint.
  4. Du kommer att minska riskerna för din organisation genom att få kontroll över dokumentstrukturer och slutanvändares behörigheter / åtkomst.