Användargränssnitt

Lätt att hitta, arbeta och återanvända dokument

Med MetaShare är det enkelt att hitta, arbeta med och återanvända dokument. Med hjälp av MetaShares unika användarvänliga navigationsstruktur blir navigering och sökning snabb och effektiv. Många gånger behöver du inte ens söka efter dokument. Dokument i MetaShare använder metadata, vilket eliminerar det gamla sättet att bläddra igenom ett stort antal mappar.

MetaShare möjliggör flera sätt att intuitivt hitta dina dokument, men också att effektivt navigera över alla dokument i din organisation. Metadata används som sökfilter. Genom att klicka på de olika metadatavärdena som har tilldelats dina dokument, filtrerar du och visas de dokument som är märkta med det värdet eller värden, vilket gör det enkelt för dig att hitta de dokument du behöver. Om det behövs kan du också kombinera metadatafiltret med traditionella dokumentmappar.

MetaShares användargränssnitt gör det lättare att arbeta med dokument och använda alla dokumenthanteringsfunktioner som finns i SharePoint.

Så här fungerar MetaShare – se demo

View demo

MetaShare ger oss användarvänlig och tillgänglig dokumenthantering och passar väl in i vår IT-strategi.

Per Hjertén, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien