Hur man får SharePoint att fungera

Även om SharePoint är ett mycket flexibelt och kraftfullt system, är det också ökänt för att kräva stor expertis för att fungera som förväntat.

För att ditt dokumenthanteringssystem i SharePoint ska fungera så bra som möjligt måste du undvika de värsta fallgroparna. SharePoint-problem du kämpar med är kanske redan lösta.

Vårt artikel ”Hurman gör SharePoint problemfritt” ger dig svar på följande ämnen.

Bästa praxis för SharePoint

  • Underwebbplatser eller webbplatssamlingar?
  • SharePoint-webbplatskolumner eller listkolumner?
  • Team, grupper eller SharePoint-webbplatser?
  • Innehållstyper eller metadata?

Användbara SharePoint-tips och tricks

  • Hur man hanterar centralt hanterade dokumentmallar
  • Förenkla att hitta en SharePoint-webbplats som inte är bokmärkt
  • Se till att webbplatser har skapats korrekt
  • Stärka en konsekvent användarupplevelse

Ladda ner vår artikel ” Hur man gör SharePoint problemfritt ”genom att ange din information i det här formuläret.

Ladda ner artikeln