Få kontroll över dina dokument i Microsoft Teams

Microsoft Teams är en integrerad kommunikations- och samarbetsplattform i Office 365. Teams är den Microsoft-applikation som har haft den snabbaste marknadstillväxten. Microsoft investerar i stor utsträckning i applikationen och kallar den ”The hub for teamwork in Office 365”.

Komplettera Microsoft Teams med MetaShare för en bättre dokumenthantering

Eftersom Teams är navet för lagarbete i Office 365 bör dina användare ha tillgång till alla applikationer som de behöver för att kunna arbeta effektivt i ett team. På grund av vissa begränsningar med fliken ”Filer” är rekommendationen (om du vill förbättra dokumentets sökbarhet, följa lagliga föreskrifter, kontrollera dokumenten genom deras livscykel och få en sammanhängande informationsstruktur) att förstå hur SharePoints dokumentbibliotek fungerar och koppla ihop MetaShare med Teams.

Ladda ner artikeln