Insikter

Vi på Ways är experter på dokumenthantering. Då de flesta företag går miste om affärspotentialen i smart dokumenthantering vill vi sprida kunskap om värdet av att hantera sina dokument på ett nytt sätt.

Här hittar du fakta, inspiration och insikter om dokumenthantering och vår banbrytande lösning MetaShare.

Chefers syn på dokument­hantering*

  • Drygt 7 av 10 tycker att dokumenthantering är ganska, eller mycket viktigt för organisationen.
  • Endast 3 av 10 tycker att organisationens dokumenthantering fungerar mycket bra.
  • Det viktigaste är att medarbetarna hittar dokument snabbt och enkelt. Näst viktigast är att känslig information inte hamnar fel.
  • På frågan vad som skulle göra dokumenthantering mer prioriterat svarar flest Ett smidigare arbetssätt. Därefter följer ökad produktivitet och minskade affärsrisker (exempelvis i form av förlorade dokument).
  • 1 av 3 tror att de skulle spara tid och pengar på en mer effektiv dokumenthantering.

De 3 främsta problemen är (i ordning)

  1. Gamla dokument skapar oreda
  2. Dokument sparas fel och är svåra att hitta
  3. Det är svårt att ha koll på senaste version av dokument

*Undersökningen genomfördes av YouGov i nov 2021 bland ett statistiskt säkerställt antal personer med olika chefspositioner.