Kundreferenser

Erfarenhet från våra MetaShare-kunder

MetaShare ger oss struktur och användarvänlighet.

Eva Blomgren, PTK

Med MetaShare kan våra avdelningar äntligen hitta alla relevanta dokument oavsett ursprung eller användning i andra avdelningar.

Erik Pettersson, Inrego AB

MetaShare ger oss användarvänlig och tillgänglig dokumenthantering och passar väl in i vår IT-strategi.

Per Hjertén, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

MetaShare byggdes enligt vår specifikation och vi kan ändra strukturen precis som vi vill ha den.

Esbjörn Johansson, Malmö Mönsterkort AB

MetaShare uppfyller alltid kundernas behov när de utvecklar sina produkter.

Mikael Johansson, Rabbalshede Kraft AB

MetaShare hjälper oss att dela information med externa parter.

Maria Alkbrant, AFA Fastigheter

MetaShare är nyckeln för att beställa och ta reda på det.

Maria Alkbrant, AFA Fastigheter

MetaShare gör det möjligt för oss att få ut det bästa av SharePoint.

Maria Alkbrant, AFA Fastigheter

Som ledningskonsultföretag har MetaShare förenklat vår process att göra dokument och information mer sökbar och tillgänglig i hela vår organisation.

Jan Wengholt, Stratecute Group

Med MetaShare har vi äntligen uppnått vårt mål att få en homogen informationsstruktur i alla våra dokument. Det har definitivt ökat vår organisations produktivitet.

Ulrika Thorildsson, HEBA Fastighet

MetaShare har hjälpt oss att minska våra risker och att få kontroll över alla dokument som vårdpersonal behöver i sitt dagliga arbete.

Johan Emilsson, SilverLife

MetaShare har avslutat flera versioner av samma dokument.

Anna Centerdal, Naturvetarna

MetaShare har gjort det möjligt för oss att utnyttja kraften i SharePoint för dokumenthantering och samarbete och taggning vilket har underlättat att hitta och söka dokument.

Lumumba Juma, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)

MetaShare ger struktur och hjälper oss i vårt arbete med ISO 9001 och 14001 standarder.

Sylvia Nylin, Svenska Möten

MetaShare har bemyndigat våra anställda genom att göra det möjligt för dem att enkelt få tillgång till alla våra dokument var som helst, när som helst.

Robin Eklöw, Fastighetssnabben AB

MetaShare hjälper oss att få kontroll över viktiga och oviktiga dokument och därigenom minimera vår volym automatiskt.

Katarina Zingmark, Finansförbundet