Unjo

Mappstruktur gjorde det svårt att navigera 

Teknikföretaget Unjo är världsledande på kundanpassade motorstyrningar och motorstyrsystem, vilket innebär hantering av många dokument. Under en tillväxtperiod blev det tydligt att mappstrukturen på servern spelat ut sin roll och jakten på ett renodlat dokumenthanteringssystem som gjorde det enkelt att hitta och arbeta i rätt dokument startade. Valet föll på MetShare.

Snabb, enkel och logiskt tillgång till styrande dokument

Införandet av MetaShare har medfört hög kvalitet i hanteringen av Unjos styrdokument. Möjligheten att tagga och filtrera dokument skapar ordning och reda och vetskap om att alla medarbetare använder bolagets mallar, policier och andra styrande dokument på samma sätt. Nästa steg blir att se över hur MetaShare förenklar bolagets omfattande dokumentation kopplat till produktutveckling.