Kungliga Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA)

Sökte en lösning immun mot organisationsförändringar

När Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sökte en modern lösning för dokumenthantering var kravet att lösningen skulle vara kompatibel med Microsoft 365. Målet var att komplettera styrkan i befintlig metadatabaserad dokumenthantering med ett enklare arbetssätt. Och att lösningen höll för organisationsförändringar över tid.

Ways gjorde en bra analys och fanns på nära håll

Valet av MetaShare som tilläggstjänst till O365 blev enkelt då Ways visade god förståelse för behovet. Implementeringen av MetaShare gick snabbt, medarbetarna kom igång direkt efter utbildningen. Lösningen fungerar väl tillsammans med övriga verktyg som exempelvis Teams.