Heba

Gamla G: skulle bort

Börsnoterade Heba äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Med spridd geografisk placering och arbetsuppgifter som inte alltid utförs vid datorn fanns stort behov av att komma åt dokument från vilken enhet som helst. Heba ville hitta en lösning bort från servern och hantera dokument på ett helt nytt sätt i Office 365. Det var då MetaShare kom in i bilden.

Som att gå från natt till dag

Efter att dokumenthanteringsexperterna på Ways visat MetaShare för Heba gick det fort. Med inspiration av hur företag med liknande behov gjort med filtrering och val av metadata införde Heba en ny struktur och arbetssätt. Alla medarbetare lärde sig att märka företagets dokument på ett enhetligt sätt. Därefter såg MetaShare till att alla hittar och arbetar i rätt dokument. För Heba har kombinationen tillgänglighet och ordning bland dokumenten varit som att gå från natt till dag.