ELU

Behövde ett smartare lednings­system

ELU är Sveriges ledande konstruktörer inom bygg, anläggning, geoteknik och vattenbyggnad. 

För att effektivisera arbetet med bolagets styrande dokument införde ELU för en tid sedan processverktyget 2c8 Apps och dokumenthanteringslösningen MetaShare. En kombination av två användarvänliga gränssnitt som visualiserar verksamhetens processer och relaterar styrande dokument till rätt process. 

Samspelet mellan MetaShare och 2c8 Apps blir väldigt kraftfullt  

Det smarta ledningssystemet har gett positiva effekter hos ELU sett till såväl produktivitet som arbetsglädje då alla i organisationen idag förstår hur bolagets processer ser ut och hur de hänger ihop. Användningen av MetaShare säkerställer att medarbetarna har enkel och logisk tillgång till styrdokumenten och att alla hanterar dokumenten på ett enhetligt sätt.