Kort om MetaShare

Idag är vanliga utmaningar som du ofta möter i de flesta organisationer:

  • Anställda spenderar för mycket tid på att söka eller återskapa dokument som redan finns.
  • I mappstrukturer förekommer dubbletter av dokument, vilket ökar risken för misstag.
  • Dokument i en mappstruktur är ofta svåra att hitta.

En mappstruktur på en filserver eller en vanlig Office 365-miljö med Teams eller SharePoint har svårt att lösa dessa utmaningar.

MetaShare i Office 365 hjälper dig att lösa detta genom att:

  • Ersätta mappstrukturer med metadatastrukturer. Om det behövs kan du dock kombinera metadatastrukturer med dokumentmappar.
  • Automatisera och skapa en homogen metadatastruktur med tydlig logik i din Office 365.
  • Hjälpa användare att automatiskt tagga dokument.

Resultaten med MetaShare

  • Du sparar tid och pengar när du implementerar och hanterar dokumenthantering i Office 365.
  • Det hjälper dig när ditt företag växer genom att ha kontroll över dina dokument.
  • Du kommer att minska implementeringskostnaderna jämfört med standard SharePoint.
  • Du kommer att minska riskerna för din organisation genom att få kontroll över dokumentstrukturer.

Så här fungerar det – se demo

View demo

Som ledningskonsultföretag har MetaShare förenklat vår process att göra dokument och information mer sökbar och tillgänglig i hela vår organisation.

Jan Wengholt, Stratecute Group