Hur använder man metadata automatiskt?

Metadata är extremt användbart. När det tillämpas kommer du att kunna använda fler av funktionerna i Office 365.

Metadata bör tillämpas på alla viktiga dokumentbibliotek i Office 365/SharePoint. MetaShare hjälper dig att automatiskt skapa en metadatastruktur. När dina Office-dokument är taggade med metadata får du kontroll över dina dokument på ett helt nytt sätt.

Fördelarna är många:

  • snabbt hitta dokument genom filtervalens enkelhet.
  • gör sökmotorn i Office 365 / SharePoint kraftfullare, eftersom du också kan använda metadata som raffinaderier för att begränsa dina sökresultat.
  • Aktivera olika grader av automatisering, till exempel automatisk radering, arkivering och skapande av olika arbetsflöden.

MetaShare tillämpar metadata automatiskt baserat på den kontextbaserade funktionaliteten.

Ladda ner vår artikel ” Hur metadata tillämpas automatiskt ”genom att ange din information i formuläret. Vi hoppas att detta ger klarhet i hur man tänker och agerar.