Framgångssaga – Deloitte

Hur Deloitte lyckades öka sin dokumenthanteringseffektivitet med MetaShare

Deloitte är ett multinationellt bokföringsföretag och det största nätverket för professionella tjänster i världen, efter intäkter och antal yrkesverksamma, med mer än 286 200 yrkesverksamma globalt, i mer än 150 länder. Varje medlemsföretag i sitt globala nätverk förblir en separat och oberoende juridisk enhet, underkastad lagar och yrkesregler i det land eller de länder där det verkar. Deloitte Sweden, med sina 1 300 anställda, är ett av dessa oberoende företag och de är aktiva inom dessa affärsområden: företagsförvärv, redovisning, revision, riskhantering och skatterådgivning.

deloitte-office.jpg

Inom skatterådgivning hjälper Deloitte sina kunder att öka sitt substansvärde, genomföra internprissättning och internationell skatteverksamhet för multinationella företag, minimera deras skatteskulder, implementera skattesystem och tillhandahålla rådgivning om skatteeffekter av olika affärsbeslut.

Deloittes övergång till GDPR

Deloitte Sveriges skatteavdelning ger mer än 2 000 kunder råd. För varje kund utför Deloitte flera uppdrag, allt från individuell skattedeklaration till Due Diligence. Dessa uppdrag hanteras alla under nio olika servicelinjer med olika teammedlemmar. Baserat på flera regler, inklusive GDPR, var Deloitte tvungen att följa ett antal säkerhetsregler. En av dessa är att ett uppdrag för en viss kund inom en viss servicelinje inte får avslöjas för personer som arbetar för samma kund men är medlemmar i en annan servicelinje.

Tidigare sparade Deloitte Sveriges skatteavdelning alla sina kunders dokument på tre filservrar (en per kontor), med ett stort antal mappar och undermappar. Det var svårt att se till att mapparna hade rätt konfidentialitet och det var svårt för deras användare att hitta, komma åt och samarbeta om dessa dokument. Ett nytt dokumenthanteringssystem måste implementeras och efter att ha tittat på några olika lösningar valde Deloitte MetaShare från Ways. Syftet med den nya dokumenthanteringslösningen var att införa en total digital hantering av Deloittes klientuppdrag och deras dokument. Målet var att skapa bättre ordning och beredskap, effektivisera arbetet och underlätta vardagen för cirka 200 anställda inom deras skatteavdelning.

Varför Deloitte valde MetaShare

Deloittes val av sätt att leverera sitt ärende- och dokumenthanteringssystem är ett bevis på att MetaShare är en smart lösning, samtidigt som vi ser vår kunskap och erfarenhet av att kunna leverera en lösning. Lösningen förenklar introduktionen, minskar kostnaden och är samtidigt enkel att använda och administrera för Deloitte.

olle-kinnman.jpg

”Det är viktigt att ha en heltäckande lösning som täcker det dagliga behovet av att hantera våra klientuppdrag och deras dokument. Samtidigt ville vi förbättra kunskap och erfarenhet och lösningen matar nu vår KM-databas med återanvändbara dokument, vilket förbättrar vår medarbetarnas effektivitet. Våra 200 anställda har nu en effektivare och förenklad vardag. ” säger Olle Kinnman, partner och skatteadvokat på Deloitte Sweden.

Slösa inte mer tid med din gamla filserver, prova MetaShare idag