MetaShare förenklar samarbetet

I MetaShare kan du skapa olika samarbetsytor för olika ändamål, som du sätter upp olika team i Microsoft Teams. Varje samarbetsyta kan konfigureras på olika sätt med inställningar för metadata och dokumenthantering baserat på ditt sätt att arbeta.

  • Få omedelbart en översikt över alla webbplatser i Office 365 som du har tillgång till.
  • Skapa och hantera enkelt befintliga webbplatser utan att involvera IT-personalen.
  • Lägg till metadata till webbplatser. Detta hjälper alla användare att hitta webbplatser i din organisation. Webbplatser kan vara av vilken typ som helst; Office 365 Group, SharePoint Team Site, MetaShare samarbetsyta eller någon annan SharePoint-webbplats.
  • Varje webbplats kan tilldelas utsedda roller med olika åtkomstbehörigheter för ägare, medlemmar och besökare.
  • Det är också enkelt att arbeta med MetaShare i en Microsoft Teamsyta.
MetaShare Workspace portal

MetaShare hjälper oss att dela information med externa parter.

Maria Alkbrant, AFA Fastigheter

Översikt över alla dina samarbetsytor i Office 365

Startsidan i MetaShare presenterar alla webbplatser som den specifika användaren har tillgång till. Detta är användbart i Office 365 när flera webbplatser skapas för olika behov. MetaShare visar dessa webbplatser för enklare kontroll och snabbare åtkomst till dem.