Flytta din filserver – gör så här

Dina dokument kan enkelt flyttas/migreras från en filserver till MetaShare i Office 365.

 1. Alla migrerade dokument behåller sina befintliga filegenskaper (filnamn, skapat, modifierat, skapat av och modifierat av).
 2. Ett alternativ är att behålla alla unika behörigheter som har ställts in på befintliga mappar och/eller dokument på filservern.
 3. Ett annat alternativ är att endast migrera dokument som har skapats fram till en specifik tidspunkt. Dokument som är äldre kan sannolikt gallras bort.
 4. Era användare kommer att kunna komma åt och hantera de migrerade dokumenten med samma mappstruktur som du hade på filservern.
 5. Era användare kommer att kunna hantera de arkiverade dokumenten på samma sätt som de aktiva dokumenten.
 6. De migrerade dokumenten kommer att indexeras av SharePoints sökmotor vilket gör det enkelt för användare att söka efter dem.
 7. När dokumenten är i MetaShare kan du enklare ställa in regler, med ambitionen att bara behålla dokument som har ett värde för organisationen.
 8. När du har migrerat dokumenten kan du ta bort filservern.

Processen är enkel i följande steg:

 1. Sätt upp en konfiguration i MetaShare för de dokument som skall migreras från filservern
 2. Skapa en eller flera arkivytor i MetaShare
 3. Migrera dina dokument till en eller flera arkivytor med hjälp av SharePoint Migration Manager
 4. Vi rekommenderar att ni endast tillåter flytt från eller radering i arkivytor så att aktiva dokument kan flyttas till en mer lämplig yta.

Läs mer om hur du migrerar dina dokument till MetaShare i vår administratörsmanual.