Flytta din filserver – så gör du

Dina dokument kan enkelt flyttas / migreras från en filserver till MetaShare i Office 365. Det här är några av fördelarna om du gör det på rätt sätt:

 1. Alla migrerade dokument behåller sina befintliga filegenskaper (filnamn, skapat, modifierat, skapat av och modifierat av).
 2. Ett alternativ är att behålla alla unika behörigheter som har ställts in på befintliga mappar och/eller dokument på filservern.
 3. Ett annat alternativ är att bara migrera dokument som är i en viss ålder, dokument som är äldre än så, och därmed inte migrerade, kan antagligen kastas.
 4. Dina användare kommer att kunna komma åt och hantera de migrerade dokumenten med samma mappstruktur som du hade på filservern.
 5. De migrerade dokumenten kommer att indexeras av SharePoints sökmotor vilket gör det enkelt för användare att söka efter dem.
 6. När dokumenten är i MetaShare kan du enklare ställa in regler, med ambitionen att bara behålla dokument som har ett värde för din organisation.
 7. När du har migrerat dokumenten kan du äntligen ta bort filservern.

Processen är mycket enkel och i korthet består den av följande steg:

 1. Sätt upp en konfiguration i MetaShare för de dokument som skall migreras från filservern
 2. Skapa en eller flera migreringsytor i MetaShare, detta baserat på konfigrationen
 3. Migrera dina dokument till en eller flera migreringsytor med hjälp av SharePoint Migration Tool
 4. Ett alternativ är att göra de migrerade arbetsytorna skrivskyddade, men tillåta användare att flytta viktiga dokument till de nya arbetsytorna där din nya metadatastruktur har tillämpats

Mer detaljerad information om hur du migrerar dina dokument till MetaShare finns på denna MetaShare administratörssida.