Förhindra att PDF-filer öppnas i webbläsaren

När du klickar på en länk till ett PDF-dokument i SharePoint kan det öppnas antingen i webbläsaren eller direkt i Adobe Reader. Varje webbläsare har sina egna inställningar för att styra hur PDF-filer öppnas från …

Läs mer

Notepad

Dokument från SharePoint 2013-sökning kan inte öppnas

Om du, från SharePoint-sökning, försöker öppna ett dokument och i slutet kommer till en sida som liknar nedanstående URL:er: ms-owerpoint:ofv|u|http://www.examplesite.com/Shared%20Documents/Presentation1.pptx ms-word:ofv|u|http://www.examplesite.com/Shared%20Documents/Test.docx ms-excel:ofv|u|http://www.examplesite.com/Shared%20Documents/songs.xls Det är troligt att det beror på blandade versioner av olika Office-program i …

Läs mer