Microsoft Teams och MetaShare

MetaShare kan appliceras på Microsoft Teams. Utmaningen är att spara viktiga dokument och göra dem tillgängliga i ett gemensamt dokumentområde i Office 365. I Teams måste du konfigurera och ställa in bevaranderegler för teamets dokumentbibliotek, annars tas dokumenten bort när teamet tagits bort.

Att använda MetaShare tillsammans med Teams ger bättre kontroll över dina dokument och gör det lättare att hitta dokument inom din organisation.

Så här fungerar MetaShare i Microsoft Teams:

Ladda ner vår vitbok ”Få kontroll över dina dokument i Microsoft Teams”