Microsoft Dynamics Document Connector för MetaShare

Spara och förenkla dynamiskt dokumenthanteringen från Microsoft Dynamics till MetaShare. Du får ett centralt dokumentbibliotek i MetaShare för dina dokument som du arbetar med i Microsoft Dynamics. Dokument kommer att hanteras korrekt och kan användas av både Dynamics och MetaShare.

Så här fungerar Document Connector:

 • Istället för att lägga dokumenten i mappar i Microsoft Dynamics, taggar du dokumenten med metadata baserat på fältentiteter i Dynamics.
 • Välj vilka fält du vill tagga ett dokument med för olika enheter – till exempel ”Företag”, ”Person”, ”Offert” osv. Fälten kommer att synkroniseras med MetaShare och hanteras som metadatataggar.
 • När du arbetar med ett dokument från MetaShare och taggar ett dokument till exempel med, entiteten ”Företag”, synkroniseras alla företag med Dynamics.
 • I dokumentvyn i Microsoft Dynamics kommer dokumenten relaterade till företaget i fråga att presenteras dynamiskt i vyn.

Fördelarna:

 • Alla dokument i Microsoft Dynamics kommer att lagras och hanteras i MetaShare och enligt bästa praxis.
 • Alla dokument du arbetar med kommer att märkas med relevanta fält/metadata och sparas i MetaShare.
 • Det blir lättare att söka och hitta dokument direkt från MetaShare.
 • Du kan använda filter för att hitta dokument, till exempel för att hitta alla offertdokument för en specifik kund eller företag i MetaShare.
 • Metadatataggade dokument öppnar upp möjligheten att använda fler funktioner i Microsoft 365 som:
  • Skapa automatiska flöden för granskning eller godkännande.

Boka ett möte med oss online i 20 minuter så visar vi dig!