MetaShares arbetsflöde för dokumentgodkännande

Med dagens stora mängd dokument blir behovet av att kontrollera och underhålla dokumentflödet inom en organisation viktigare. Det sker ett ständigt informationsutbyte internt men även med till exempel kunder, ägare, leverantörer och myndigheter. Det är viktigt för en organisation att dokumenten är korrekta, tydliga och uppdaterade. Behovet ökar också om man har ett ledningssystem eller måste följa givna standarder och föreskrifter.

MetaShare förenklar arbetet med all dokumentation, inklusive dokumentens godkännande- och publiceringsprocesser.

Fördelarna med MetaShares godkännandearbetsflöde är många, inklusive kortare ledtider och ökad kontroll.

Beskrivning dokument godkännande arbetsflöde i MetaShare
  • Skicka in dina dokument för godkännande och publicering
  • När godkända dokument har uppdaterats, skicka dem för en ny godkännandeprocess
  • Identifiera ändringarna och aktuell dokumentrevisionsstatus
  • Du får kontroll över vem som utarbetat och godkänt dokumentet och dess giltighetstid, tillhörande avdelningar, enheter, roller, processer, standarder med mera
  • Förhindra föråldrade dokument från oavsiktlig användning

Boka en online demo av MetaShare