MetaShare som ett kontraktshanteringssystem

Flickan använder MetaShare

Du får ökad kontroll över organisationens avtal och minskar risken att inte säga upp eller förlänga avtal i tid. Ägaren till ett avtal påminns när ett avtal är på väg att löpa ut, för att kunna förhandla om eller säga upp avtalet.

I MetaShare kan du hantera alla typer av avtal, t ex leverantörsavtal, kundavtal, partneravtal, serviceavtal, ramavtal, konsultavtal och anställningsavtal. Kontraktshanteringen är enkel, strukturerad och ger en helhetsbild av kontraktssituationen.

Några av fördelarna med att hantera dina kontrakt i MetaShare är:

  • Avtalen kan kategoriseras efter flera dimensioner, t.ex. process, funktion eller avdelning, vilket gör det enkelt att hitta avtal i din organisation
  • Det är enkelt att ladda upp och skapa avtal baserat på MetaShares föreslagna mallfunktion
  • När avtal är på väg att löpa ut kommer du automatiskt att meddelas med MetaShare-uppgifter och få e-postpåminnelser
  • Du kommer mycket tydligt att se vem som har avtalsenligt ansvar inom din organisation
  • När avtal är taggade med motparter får du ett motpartsregister

Boka en online demo av MetaShare