Kvalitetsledningssystem i MetaShare

Låt MetaShare hjälpa dig att systematisera dina dokument i ditt ledningssystem. Du kan enkelt konfigurera MetaShare så att den uppfyller de olika krav som ställs i lagar, förordningar och standarder, t.ex. de olika ISO-standarderna.

Det är lätt att hitta styrande och stödjande dokument via MetaShares intuitiva användargränssnitt som fungerar på alla enheter – oavsett om du arbetar på en dator, surfplatta eller mobil, vilket gör det lättare att komma åt viktig information när du verkligen behöver den. MetaShare har alla dokumentfunktioner som en smart dokumenthantering bör erbjuda.

I MetaShare är det även möjligt att arbeta med återkommande granskning av systemets innehåll och att kommunicera ny eller uppdaterad information.

Om du har visualiserat dina affärsprocesser kan du enkelt integrera MetaShare med dina processkartor som du har skapat i Microsoft Visio eller andra applikationer.


Några av fördelarna:

  1. Med metadatataggar kan du enkelt skapa kontroll över dina styrande dokument
  2. Granskning och revidering av dokument underlättas enkelt
  3. Enkelt att göra ledningssystemet tillgängligt för andra anställda i din organisation
  4. Lätt att integrera med dina processkartor så att du relaterar rätt dokument till rätt process

Stödfunktioner som MetaShare hjälper dig med:

  1. Tagga dokument med metadata som ”Process”, ”Aktivitet”, ”Dokumenttyp, ”Revisionsdatum”, ”Revisionsdatum”, ”Dokumentägare”, ”Processägare”, ”Relaterar till en specifik standard” osv.
  2. Automatisk avisering och varningar när dokument ska granskas och revideras
  3. Anpassade vyer för granskning och revision för allt underhåll och förbättringsarbete
  4. Automatiska dokumentgodkännandeflöden
  5. Automatiska flöden för granskning och återkoppling av dokument

Boka ett möte med oss online i 20 minuter så visar vi dig!