Förhindra att PDF-filer öppnas i webbläsaren

Stoppa PDF

När du klickar på en länk till ett PDF-dokument i SharePoint kan det öppnas antingen i webbläsaren eller direkt i Adobe Reader. Varje webbläsare har sina egna inställningar för att styra hur PDF-filer öppnas från en webbsida. Adobe Reader innehåller ingen inställning för att öppna webbaserade PDF-filer. För att inaktivera Adobe-filer att öppna i webbläsaren måste du inaktivera ”Adobe PDF Reader” Internet Explorer-tillägget, http://helpx.adobe.com/acrobat/using/display-pdf-browser-acrobat-xi. html