Elektronisk signatur med Scrive och MetaShare

E-signering blir snabbt standarden i en alltmer digitaliserad värld. Genom att anpassa elektroniska signaturer till ditt företag/organisation med Scrive och MetaShare får du en kontrollerad process för digital signering och ökad kontroll över dina dokument i allmänhet och avtal i synnerhet.

Om du har konfigurerat MetaShare för att hantera dina avtal får du ökad kontroll över organisationens avtal och minskar risken att inte säga upp eller förlänga avtal i tid. Ägaren till ett avtal påminns när ett avtal är på väg att löpa ut, för att kunna förhandla om eller säga upp avtalet.


Så fungerar digital signering med Scrive och MetaShare

  1. Du skapar ett avtal i MetaShare, baserat på mall. När det är klart för digital signering öppnar du dokumentet och initierar signeringsprocessen via Scrives Office-tillägg.
  2. Ange de parter som ska underteckna avtalet.
  3. Dokumentet skickas till undertecknande parter, du kommer att meddelas via e -post så snart avtalet är undertecknat.
  4. Från Outlook kan du nu dra och släppa det undertecknade avtalet till MetaShare och det kommer att märkas med korrekta metadata.