Lyckas med dokumenthantering

En smart dokumenthantering hjälper din organisation att arbeta bättre. Gör rätt från början så undviker du fallgroparna.

Att införa dokumenthantering i en organisation

Ways bjuder in dig till ett webbinarium om hur man inför dokumenthantering i en organisation.  Organisationer behandlar idag ett stort antal dokument som måste hanteras på ett konsekvent och effektivt sätt. Behovet av att enkelt …

Läs mer

Avtalshantering i Office 365

Enligt World Commerce & Contracting Association så är den genomsnittliga förlusten genom värdeläckage på grund av dålig avtalshantering 9% av årsomsättningen. Deras forskning säger också att 81% av företagen har planer på att införa system …

Läs mer

Informationssäkerhet i Office 365

Vad innebär informationssäkerhet, vad är en informationstillgång och hur skyddar du dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.