Varför inte Google Drive?

Iphone ändrade vår livsstil men den saknar åtkomst till ett filsystem med filer och mappar som vi är vana vid. Detta ledde till stor efterfrågan på molntjänster för synkronisering av filer mellan enheter som Google Drive …

Läs mer

Så får du med dig ledningen på dokumenthantering

Införandet av ett dokumenthanteringssystem behöver förankras i ledningen. Utan förankring kommer det aldrig att lyckats. Vår erfarenhet är att det är viktigt att det finns ett tydligt syfte till varför man skall införa ett dokumenthanteringssystem. …

Läs mer