Lyckas med dokumenthantering

En smart dokumenthantering hjälper din organisation att arbeta bättre. Gör rätt från början så undviker du fallgroparna.

Att införa dokumenthantering i en organisation

Ways bjuder in dig till ett webbinarium om hur man inför dokumenthantering i en organisation.  Organisationer behandlar idag ett stort antal dokument som måste hanteras på ett konsekvent och effektivt sätt. Behovet av att enkelt …

Läs mer

Avtalshantering i Office 365

Enligt World Commerce & Contracting Association så är den genomsnittliga förlusten genom värdeläckage på grund av dålig avtalshantering 9% av årsomsättningen. Deras forskning säger också att 81% av företagen har planer på att införa system …

Läs mer

Informationssäkerhet i Office 365

Vad innebär informationssäkerhet, vad är en informationstillgång och hur skyddar du dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

MetaShare som ett kontraktshanteringssystem

Du får ökad kontroll över organisationens avtal och minskar risken att inte säga upp eller förlänga avtal i tid. Ägaren till ett avtal påminns när ett avtal är på väg att löpa ut, för att …

Läs mer

MetaShares arbetsflöde för dokumentgodkännande

Med dagens stora mängd dokument blir behovet av att kontrollera och underhålla dokumentflödet inom en organisation viktigare. Det sker ett ständigt informationsutbyte internt men även med till exempel kunder, ägare, leverantörer och myndigheter. Det är …

Läs mer

Kraften i metadata

Metadata är helt avgörande för att hantera dokument och innehåll. Det ger en helt annan grad av användning av Office 365, avgörande för dokumenthantering, sömlös integration med Microsoft Search, Power Automate och Microsoft Information Protection. …

Läs mer

Microsoft Teams och MetaShare

MetaShare kan appliceras på Microsoft Teams. Utmaningen är att spara viktiga dokument och göra dem tillgängliga i ett gemensamt dokumentområde i Office 365. I Teams måste du konfigurera och ställa in bevaranderegler för teamets dokumentbibliotek, …

Läs mer

Microsoft Office mallbibliotek

MetaShares mallbibliotek lagrar dina dokumentmallar på en plats. Lätt att uppdatera och underhålla. Bädda in metadata för att skapa smarta dokumentmallar. Du får en snabb och enkel mallhantering som direkt tillför mervärde för användarna. När …

Läs mer

Microsoft Dynamics Document Connector för MetaShare

Spara och förenkla dynamiskt dokumenthanteringen från Microsoft Dynamics till MetaShare. Du får ett centralt dokumentbibliotek i MetaShare för dina dokument som du arbetar med i Microsoft Dynamics. Dokument kommer att hanteras korrekt och kan användas …

Läs mer

Kvalitetsledningssystem i MetaShare

Låt MetaShare hjälpa dig att systematisera dina dokument i ditt ledningssystem. Du kan enkelt konfigurera MetaShare så att den uppfyller de olika krav som ställs i lagar, förordningar och standarder, t.ex. de olika ISO-standarderna. Det …

Läs mer

Effektivt dokumentsamarbete i Microsoft Teams

Organisationer flyttar sina dokument till en mängd olika team och kanaler i Microsoft Team. Att använda Teams för samarbete i en grupp fungerar utmärkt, lätt att samredigera, lätt att dela och samarbeta. Teams är dock …

Läs mer

7 skäl att skaffa MetaShare när du använder SharePoint

Dokument är uppdelade i för många Teams/SharePoint-webbplatser. Dokument är svårare att hitta, eftersom dokumenten skapas och lagras i olika Teams/SharePoint-webbplatser, blir det svårt att hitta tillbaka till rätt SharePoint-webbplats. Du vet inte heller om dokumentet …

Läs mer