Så lyckas du med dokumenthantering i Office 365

Övergången till Office 365 har gett en ny plattform för dokumenthantering. Medan filer tidigare sparades på en filserver, bör organisationer nu hantera och spara sina dokument i Office 365. Fördelarna med att använda Office 365 för dokumenthantering är många.

Det finns många olika applikationer i Office 365 som hanterar dokument, och det är lätt att gå vilse och använda fel verktyg.

SharePoint i Office 365 har funktioner för dokumenthantering men det måste konfigureras, det är inte en färdig lösning för dokumenthantering.

Ladda ner vår artikel ” Dokumenthantering i Office 365 ”genom att ange din information i det här formuläret. Vi hoppas att detta ger klarhet i hur man tänker och agerar.

Ladda ner artikeln

MetaShare har gjort det möjligt för oss att utnyttja kraften i SharePoint för dokumenthantering och samarbete och taggning vilket har underlättat att hitta och söka dokument.

Lumumba Juma, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)