Dokumentautomatisering

Vår vision är att automatisera de flesta typiska användningsfall som krävs för traditionell dokumenthantering.

MetaShares samarbetsfunktioner för dokumentautomatisering

Dessa funktioner gör det möjligt för slutanvändarna att arbeta mer effektivt med dokument i sitt dagliga arbete.

Här är några av funktionerna:

  1. För att följa interna godkännanderutiner kan dokument som avtal och policyer enkelt lämnas in för godkännande.
  2. För att förenkla granskningsprocessen av dokument har MetaShare funktioner som gör det enkelt för alla användare att skicka in dokument för granskning och samla in kommentarer från medarbetare.
  3. För att tvinga användare att använda de senaste dokumentmallarna kommer MetaShare att föreslå rätt dokumentmallar för användarna, baserat på hur användarna märker de dokument som de skapar.
  4. För att förenkla processen när flera parter behöver underteckna dokument som avtal, kan de enkelt skickas för elektroniska signaturer med hjälp av tredjepartslösningar som t.ex. Scrive , DocuSign och Adobe Sign .

MetaShares automatiska dokumentadministrativa uppgifter

Dessa funktioner gör det möjligt för din organisation att följa bestämmelser och andra interna rutiner.

Här är några av funktionerna:

  1. För att förhindra missade deadlines och att förhandla om viktiga avtal kommer MetaShare att övervaka viktiga dokument så att de kan granskas före förfallodagarna.
  2. För att säkerställa dokumentets tillgänglighet, noggrannhet och konfidentialitet kommer MetaShare att visa/skicka aviseringar när dokument checkas ut, om de saknar obligatoriska taggar, om de har ett godkännande/granskning som väntar eller om deras förfallodagar har passerat.
  3. För att höja kvaliteten på din organisations information och följa föreskrifter som GDPR kan MetaShare säkerställa att dokument raderas automatiskt eller arkiveras, baserat på affärsregler.