Enklare att följa regelverk

MetaShare hjälper dig att skapa en enhetlig struktur, ökar tillgängligheten och informationssäkerheten, håller dig uppdaterad med viktiga och juridiska dokument etc.

MetaShare har alla funktioner som underlättar arbetet med att lagra, lägga upp, söka, filtrera, läsa, uppdatera och ta bort dokument. MetaShare kommer att göra det lättare att följa regler som GDPR, QHSE (kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö) eller någon ISO-standard samt öka informationssäkerheten.

MetaShare kommer att förbättra informationssäkerheten och GDPR genom att följa de tre hörnstenarna angående information eller ett dokument:

 • Konfidentialitet – Information i dokument med sekretess eller motsvarande lagstiftning görs inte tillgänglig eller avslöjas för obehöriga personer.
 • Riktighet – Obehöriga kan inte ändra informationen av misstag. Informationen blir tillförlitlig, korrekt och fullständig.
 • Tillgänglighet – Informationen är åtkomlig och användbar.

MetaShare har hjälpt oss att minska våra risker och att få kontroll över alla dokument som vårdpersonal behöver i sitt dagliga arbete.

Johan Emilsson, SilverLife

Några av de fördelar som MetaShare ger

 • Enklare att söka efter och filtrera dokument från olika perspektiv med metadatataggar.
 • Minskar risken för dubbletter, detta genom att tillämpa versionversion av dokument.
 • Lägger till spårbarhet för alla ändringar i ett dokument.
 • Lägger till dokumenthanteringsfunktioner som versionshantering, användarhantering, metadatamärkning, arbetsflöde etc.
 • Möjlighet till informationsklassificering av dokument.
 • Lättare att radera och arkivera dokument.
 • Skapar enhetliga, tydliga homogena strukturer.
 • Säkerställer att dina dokument följer din policy för dokumenthantering, eftersom användare tvingas fylla i obligatoriska metadatafält när de laddar upp / skapar dokument (i standard SharePoint och Teams kan användare skapa och ladda upp dokument utan att fylla i några metadata, även om de är obligatoriska ).
 • Lättare att säkerställa konfidentialitet genom användarhantering, men också andra funktioner i Microsoft Office 365, till exempel Microsoft Information Protection.
 • Hantera behörigheter för åtkomst genom att skapa separata samarbetsytor med individuell åtkomst och hålla obehöriga från all konfidentiell information.
 • Enklare tillgänglighet för olika intressenter, både internt och externt.
 • Lättare att få transparens om vad som händer i verksamheten.

Kontakta oss