Specificering av startpaketet

Det som ingår i vårt fasta pris är:

 • Aktivering av MetaShare i Office 365 tenant.
 • Konfigurering av MetaShare för att presentera dokument som migrerats från filservern precis på samma sätt som mappstrukturen är uppbyggd på filservern. Vi kompletterar med den viktigaste metadatataggen dokumenttyp. Ni kan sedan förändra och komplettera med andra metadatafält om behov finns.
 • Migrering från en specificerad sökväg till en MetaShare-yta, med eller utan bibehållna rättigheter. Dokument bibehåller datum (skapad/ändrad) samt författare (skapad/ändrad).
 • Koppling av den migrerade MetaShare-ytan till en flik i ett valfritt team i Microsoft Teams

Tekniska förutsättningar

 • AzureAD Connect bör vara aktiverat för att kunna få med författare (skapad/ändrad) samt om unika rättigheter skall bibehållas. Läs mer om Azure AD Connet här.
 • Vi kommer migrera samtliga dokument som inte överstiger SharePoints begränsningar (dokumentens namn får inte överstiga 256 tecken och sökvägen till dokumenten, när de väl hamnat i SharePoint, får inte överstiga 400 tecken).
 • Vi får temporärt tillgång till erforderliga rättigheter i Office 365 för att aktivera och konfigurera MetaShare.
 • Vi får tillgång till ett konto som har rättigheter till de delade mapparna på filservern som skall migreras.
 • Ways får tillgång till via fjärrskrivbord till er nuvarande filserver där vi kan logga in med ett konto som har tillräckliga rättigheter (för att kunna installera och köra migreringsverktyget). Läs mer om installation av migreringsverktyget här.
 • Ways får tillgång till instruktioner för hur man ansluter till migreringsdatorn.

Har ni andra behov, kan vi även erbjuda

 • Migrering av ytterligare sökvägar till flera MetaShare-ytor
 • Migrering till en arkivyta med begränsade rättigheter
 • Anpassad sökfunktionen för att presentera ytterligare metadata såsom samsamarbetsyta, dokumenttyp, författare, etc.
 • Lägga till kompletterande konfigurationer och metadata
 • Konvertering av befintliga teams i Microsoft Teams till MetaShare-ytor
 • Utökad service och support

Har du frågor angående detta

Kontakta vår tekniskt ansvarig.
Per Jarlemark
Mobil: 0708-950950
E-post: [email protected]