Heba

Old file server was going away

Listed Heba owns, develops and manages housing and community properties in the Stockholm region and Mälardalen. With scattered geographical locations and tasks that are not always performed at the computer, there was a great need to access documents from any device. Heba wanted to find a solution away from the server and manage documents in a completely new way in Office 365. That’s when MetaShare came into the picture.

Like going from night to day

Efter att dokumenthanteringsexperterna på Ways visat MetaShare för Heba gick det fort. Med inspiration av hur företag med liknande behov gjort med filtrering och val av metadata införde Heba en ny struktur och arbetssätt. Alla medarbetare lärde sig att märka företagets dokument på ett enhetligt sätt. Därefter såg MetaShare till att alla hittar och arbetar i rätt dokument. För Heba har kombinationen tillgänglighet och ordning bland dokumenten varit som att gå från natt till dag.